Studija:

 

DNA STUDIO architektų komanda - Antanas Dominas ir Antanas Navidauskas. Studija susibūrė 2016 metais Vilniuje. Esame skirtingos patirties ir įgūdžių turintis kolektyvas. Turime patirties rengiant projektus nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose, taip pat ypatingų statinių projektavimo, sėkmingo dalyvavimo architektūriniuose, urbanistiniuose konkursuose, tarptautinio darbo, tarptautinės akademinės patirties. Projektuojame įvairių tipų pastatus: biurus, daugiabučius ir individualius gyvenamiuosius namus, poilsio paskirties pastatus, sodybas, ūkinius, sandėliavimo, gamybos paskirties ir t.t. pastatus.  Apibrėžti architekto, o tuo pačiu ir mūsų studijos atliekamą darbų spektrą būtų gana sudėtinga, nes jis išties platus, tačiau galima išskirti šias pagrindinės sritis:

Urbanistiniai projektai:

Tarp realizuotų darbų turime miesto aikštės projektą, rengiame miestų ir miestelių viešųjų erdvių projektus, koncepcijas. Taip pat projektuojame gyvenamųjų pastatų kvartalus, gyvenvietes. 

Projektiniai pasiūlymai:

Projektinių pasiūlymų etapas yra privalomas tam tikrais atvejais (jei projektuojama saugomoje teritorijoje, projektuojamas visuomenei svarbus statinys ir pan.). Kitais atvejais rengiamas užsakovo pageidavimu. Projektinių pasiūlymų stadijoje išryškėja pastato idėja, pagrindinė funkcinė schema, fasadų bei aplinkos sutvarkymo sprendiniai, todėl siūlome rengti projektinius pasiūlymus bemaž kiekvienu atveju. Kitas projektavimo etapas - techninis projektas statybos leidimui gauti.

Techninis projektas:

Šis projektavimo etapas yra privalomas norint gauti statybą leidžiantį dokumentą. Rengiame techninius projektus nesudėtingos, neypatingos bei ypatingos kategorijos pastatams. Techninio projekto apimtis ir sudėtis priklauso nuo konkretaus statinio, tačiau apibendrinus rengiame bendrosios (dokumentacija), architektūros ir sklypo plano projekto dalis. Reikalui esant, mūsų partneriai parengs konstrukcijų, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechninės, dujotekio, šidymo, vėdinimo, gaisrinės saugos projekto dalis.

Darbo projektai ir autorinė priežiūra:

Darbo projekto stadijoje detalizuojami techninio projekto sprendiniai, pateikiami reikiami mazgai, detalės. Darbo brėžiniai reikalingi vykdant statybos darbus. Rengiame darbo projektus architektūros bei sklypo plano statinio projekto dalims. Siekiant, kad statyba nenukryptų nuo projekto ar, atvirksčiai, norint rasti kitą, nei numatytą projekte, sprendimą(kas yra ypač aktualu rekonstravimo atveju), atliekame autorinę priežiūrą.

Kultūros paveldo objektai ir teritorijos:

Galime rengti projektus nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose, teritorijose ar jų apsaugos zonose. Konsultuojamės ir deriname parengtus projektus su Kultūros paveldo departamentu, kurio pritarimas yra privalomas.

Interjero projektai:

Projektuojame gyvenamųjų namų, visuomeninių pastatų, biurų interjerus. Deriname su klientu interjero koncepciją, pateikiame vizualizacijas, visą brėžinių dokumentaciją, medžiagių kiekių žiniaraščius. 

Kiti darbai:

Atliekame ir mažesnės apimties projektus. Projektuojame nesudėtingus statinius iki (80 m2), butų ar turtinių vienetų atidalinimo, sujungimo, paskirties keitimo projektus. Nemokamai konsultuojame projektavimo, statybos leidimo ir pan. klausimais. 

MB Domino Navidausko architektų studija / T. Ševčenkos g. 16A, Vilnius

+3706 99 85432 / +3706 06 56429 / antanas@dnastudio.lt

  • Facebook - Black Circle