top of page

Daugiabučių kvartalas 

 

Rūšis: nauja statyba

Stadija: projektas

Plotas: 9 200 m2 (I etapas)

Vieta: Burbiškių g., Vilnius

Metai: 2021

Projekto autorius: DNA Studija

Konstrukcijos, inžinerija: AIF LT

Vizualizacijos: 3DG

Projektui didelę įtaką turi teritorijoje susiformavęs išraiškingas reljefas bei brandi augmenija. Reljefas padiktuoja kvartalo infrastruktūrą ir pastatų išdėstymą. Pagrindinė užduotis – išeksponuoti vietos privalumus, todėl kvartalo ašis (gatvė) prišlieta prie medžiais apaugusio šlaito: judant gatve vienoje jos pusėje visuomet juntamas miškas ant aukščiau esančių kalvų. Ašis vingiuoja ne dirbtinai, o tarsi natūraliai susiformavusi upė palei šlaitą. Kitoje gatvės pusėje formuojamas statmenas gatvei užstatymas, taip išlaikant ryšį tarp kvartalo ašies ir gamtos už projektuojamų pastatų bei sukuriant tarp pastatų kiemus, natūraliai pereinančius į mišką. Gatvei vingiuojant, pastatų tūriai vingiuoja kartu, kas sukuria kintančias atsiveriančias fasadų perspektyvas, organiškai prisitaikiusias prie natūralaus išraiškingo reljefo.

Kvartalo pastatų tūriai ir fasadai lakoniški, paprasti. Tuo siekiama, kad pastatai mažiau trauktų dėmesį į save, o labiau dėmesys kryptų į gamtinę aplinką. Ryšys su mišku už kvartalo ribų nėra atkertamas tvoromis, taip kompleksas tampa atviras gamtai. Kiemai tarp pastatų nėra uždaromi nuo kaimynų, taip skatinamas bendruomeniškumas, pasitikėjimas aplinka, teritorijoje numatomos viešosios erdvės ramiam poilsiui, bendruomenių susitikimams. Aplinka tvarkoma paliekant kuo daugiau natūralumo, siekiant išsaugoti gyvos gamtos įspūdį.

1
2
3
4
5
6
7
8_laser maketas 1
9_laser maketas 2
10_concept maketas
11
12
bottom of page