top of page

Rotušės aikštės rekonstrukcija

 

Rūšis: rekonstravimas

Stadija: idėjinis konkursas

Plotas: 1,9 ha

Vieta: Kaunas

Metai: 2013

Autorius: Antanas Navidauskas

Rekonstruojama Kauno miesto rotušės aikštė. Konkurso metu išryškėjusios problemos: padrikas, segmentuotas aikštės dizainas, neaiškus funkcinis zonavimas, aikštės dangų nusidėvėjimas, padrikos želdynų zonos. Pasiūlymų tikslas - sukurti vieningą aikštės kompoziciją: mažosios architektūros ir aikštės dangos elementais apjungiančia atskiras aikštės dalis. Siūlomas funkcinis zonavimas: centrinė aikštės dalis skirta miesto reprezentacinei funkcijai, renginiams; perimetru išdėstyti esami ir nauji želdynai miestiečių rekreacijai bei lauko kavinėms. 

bottom of page